WOSKOWANIE GRATIS

Nie zwlekaj! Woskowanie mebli drewnianych z kolekcji Hacienda w dowolnie wybranym kolorze GRATIS...

PROMOCJA SPRAWDŹ!

BEZSĘCZNE FRONTY

Fronty mebli sosnowych z Kolekcji Klasycznej wykonywane są z bezsęcznego drewna litego...

PROMOCJA SPRAWDŹ!

Kuchnie - informacje projektowe

Projekt kuchni

Jesteśmy solidną firmą projektującą kuchnie do mieszkań i domów takich jak Twój

Ogólne warunki sprzedaży mebli kuchennych i sprzętu AGD

Ogólne Warunki Sprzedaży Mebli Kuchennych i Sprzętu AGD stanowi integralną część umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Klientem i Firmą Made of Wood Group Mateusz Surmiak.

Art. 1. Zawarcie umowy sprzedaży mebli kuchennych

1. Made of Wood Group Mateusz Surmiak sprzedaje Klientom meble kuchenne realizując zamówienia Klientów. Zamówienia na posiadane w ofercie meble kuchenne składane są na podstawie wzorów wystawionych w salonie ekspozycyjnym oraz indywidualnych projektów.

2. Przed zawarciem Umowy Sprzedaży Mebli Kuchennych zawierana jest Umowa o Wykonanie Projektu Kuchni. Na podstawie Umowy o Wykonanie Projektu Kuchni, projektant w uzgodnieniu z Klientem dokonuje pomiarów pomieszczenia kuchennego oraz wykonuje projekt kuchni.

3. Projekt kuchni zawierający zwymiarowany plan pomieszczenia kuchennego oraz koncepcje zabudowy kuchni stanowi podstawę sporządzenia Zamówienia na Meble Kuchenne.

4. Z tytułu Umowy o Wykonanie Projektu Kuchni Klient ponosi opłatę w wysokości 600zł.

5. Z chwilą zawarcia Umowy Sprzedaży Mebli Kuchennych na podstawie wykonanego projektu, Made of Wood Group Mateusz Surmiak obniży wartość Umowy Sprzedaży Mebli Kuchennych o opłatę wniesioną z tytułu Umowy o Wykonanie Projektu Kuchni.

6. Zawarcie Umowy Sprzedaży Mebli Kuchennych następuję z chwila podpisania przez Klienta Zamówienia na Meble Kuchenne oraz Ogólnych Warunków Sprzedaży Mebli Kuchennych i Sprzętu AGD.

7. Warunkiem zawarcia Umowy Sprzedaży Mebli Kuchennych jest uprzednie dokonanie przez Klienta przedpłaty w wysokości 30% wartości Umowy podanej w Zamówieniu. W Zamówieniu podawana jest wartość pomniejszona o opłatę z tytułu Umowy o Wykonanie Projektu Kuchni.

8. Z tytułu Umowy o Wykonanie Wizualizacji Klient ponosi opłatę w wysokości 600zł i jest to dodatkowa opłata, która nie podlega zwrotowi w chwili podpisania Umowy Sprzedaży Mebli Kuchennych.

Art. 2. Zawarcie umowy sprzedaży sprzętu AGD

1. Zamówienie na sprzęt AGD przyjmowane jest na podstawie oferty handlowej Made of Wood Group Mateusz Surmiak.

2. Zawarcie Umowy Sprzedaży Sprzętu AGD następuje z chwilą podpisania przez Klienta Zamówienia na Sprzęt AGD oraz Ogólnych Warunków Sprzedaży Mebli Kuchennych i Sprzętu AGD.

3. Warunkiem zawarcia Umowy Sprzedaży Sprzętu AGD jest uprzednie dokonanie przez Klienta przedpłaty w wysokości 30% wartości umowy podanej w Zamówieniu na Sprzęt AGD.

4. Do 7 dni przed dostawa Sprzętu AGD będącego przedmiotem zamówienia, zamawiający

zobowiązany jest do uiszczenia pozostałej części z wartości zamówienia.

Art. 3. Ceny

1.Ceny określone w Zamówieniach zawierają opłaty za transport, o ile zostało to oznaczone

w Zamówieniach, przy czym:

- w przypadku zamówienia sprzętu AGD oraz mebli kuchennych, dostawa sprzętu AGD

wliczona jest w cenę mebli.

- w przypadku zamówienia sprzętu AGD oraz mebli kuchennych, montaż sprzętu wliczony jest w cenę mebli.

Wartość montażu urządzeń AGD Klienta wynosi 10% wartości sprzętu wg cen sugerowanych przez producenta.

Art. 4. Dostawa

1. Termin dostawy mebli kuchennych oraz sprzętu AGD do Klienta określony jest w zamówieniu.

2. Dostawa mebli oraz sprzętu AGD do miejsca montażu jest dokonywana transportem Firmy. Na życzenie Klienta, dostawa może być wykonana we własnym zakresie. W takim przypadku Klient ponosi odpowiedzialność za kompletność i jakość mebli od momentu wydania ich z magazynu.


Art. 5. Montaż mebli kuchennych i sprzętu AGD

1. Klient zobowiązany jest przygotować pomieszczenie do montażu zgodnie z Warunkami Technicznymi Montażu Kuchni.

2. Umową objęty jest montaż dostarczonego przez Made of Wood Group Mateusz Surmiak sprzętu AGD. Montaż sprzętu AGD pochodzącego od innych dostawców może być wykonany za odrębną opłatą.

3. W ramach montażu urządzeń AGD nie wykonuje się przyłączenia do instalacji wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej oraz wentylacji.

4. W przypadku zmiany wymiarów pomieszczenia lub usytuowania przyłączy zatwierdzonych w projekcie, Klient ponosi odpowiedzialność za konsekwencje z tego wynikające.

Art. 6. Gwarancja

1.Dostarczony sprzęt AGD objęty jest gwarancją zgodnie z warunkami gwarancji producenta sprzętu, określonymi w książkach gwarancyjnych sprzętu.

Art. 7. Uwagi techniczne

1.Miejsce łączenia blatów są szczególnie narażone na działanie wody, dlatego w miejscach tych nie powinny znajdować się urządzenia wydzielające parę wodną jak czajniki, ekspresy do kawy, frytkownice, itp.

2.Szuflady i kosze, cargo, magic-corner mają swoją normatywną wartość obciążenia podaną dla każdego typu przez producentów, nie przestrzeganie tych wartości może spowodować uszkodzenia mechanizmów jezdnych bez możliwości naprawy gwarancyjnej.

3.Przy domówieniach elementów naturalnych jak drewno, fornir producent zastrzega sobie prawo wystąpienia różnic w wybarwieniu jak i usłojeniu wynikające ze specyfiki tych materiałów.


USYTUOWANIE PRZYŁĄCZY

Kupujący winien udostępnić do montażu opróżnione pomieszczenie z gotowymi przyłączami instalacyjnymi i wykończone zgodnie z ustaleniami zatwierdzonymi w projekcie.

Podłoga i ściany:

podłoga musi być płaska – pozioma na całej powierzchni zabudowy mebli kuchennych;

kąty miedzy ścianami i podłogą powinny być kątami prostymi (lub innymi ustalonymi z projektantem);

zabudowa mebli kuchennych wzdłuż ścian krzywoliniowych jest niemożliwa;

płytki ścienne powinny być ułożone po montażu kuchni, jeśli jest to możliwe; natomiast, jeżeli płytki ścienne są już położone, projektant dopasowuje zabudowę kuchenną;

dolna krawędź parapetu okiennego musi być na wysokości minimum 90cm od podłogi (lub innej ustalonej z projektantem).

Instalacja elektryczna:

chłodziarki, zamrażarki, kuchenki mikrofalowe, pochłaniacze, piekarniki zabudowane w szafach bocznych, oświetlenie jarzeniowe i halogenowe zasilane są z gniazdek 220V ; gniazdka powinny znajdować się nad szafką z urządzeniem na wysokości min. 215cm;

zmywarki, chłodziarki i zamrażarki instalowane pod płytą roboczą zasilane są z gniazdek 220V z kołkiem zerującym, umieszczonych za szafkami sąsiadującymi z urządzeniem, w centrum szafki na wysokości 60cm;

dla chłodziarek lub chłodziarko-zamrażarek w zabudowie, powinny być zainstalowane gniazdka 220V z kołkiem zerującym za w/w urządzeniem do wysokości 20cm od podłogi;

piekarnik z płytą gazową zasilany jest z gniazdka 220V z kołkiem zerującym, umieszczonego za szafą sąsiadującą z szafką piekarnika, w centrum obrysu szafki, na wysokości 50-60cm;

piekarnik, chłodziarka w szafce bocznej niskiej zasilane są z gniazdka 220V z kołkiem zerującym, umieszczonego za szafką sąsiadującą w centrum obrysu szafki na wysokości 50-60cm . Piekarniki, płyty ceramiczne (wszystkie) nie posiadają własnego przewodu zasilającego;

pobór mocy płyty ceramicznej wynosi 7 kW, płyty ceramicznej z piekarnikiem 10 kW;

gniazda użytkowe na ścianie pod szafkami wiszącymi powinny być umieszczone na wysokości 100-130cm.

Instalacja wodna:

ujęcie wody zimnej i ciepłej do baterii ściennej - na wysokości 110-115cm;

ujęcie wody zimnej i ciepłej do baterii w płycie roboczej - zawory odcinające na wysokości 60cm, za szafką zlewozmywakową;

ujęcie wody zimnej do zmywarki: zawór odcinający, za szafką zlewozmywakowa na wysokości 60cm;

odpływ wody ściekowej winien być usytuowany za szafką zlewozmywakowa, na wysokości 25-40cm;

ujecie wody zimnej do zmywarki na wysokości np. 130cm: zawór odcinający, za szafką zlewozmywakową powinien być w połowie wysokości zmywarki czyli 90cm;

zmywarka powinna być usytuowana w odległości nie większej niż 2 m od odpływu;


Instalacja gazowa:

przewód gazowy powinien być doprowadzony do tylnej krawędzi płyty gazowej, obowiązujące przepisy pozwalają na stosowanie elastycznych przyłączy gazowych posiadających atest; zawór odcinający dopływ gazu nie może znajdować się za piekarnikiem;

Instalacja wentylacyjna:

pochłaniacz z recyrkulacja powietrza – działa bez podłączenia do kanałów wentylacyjnych, opary pochłaniane są przez filtr węglowy;

dolna krawędź pochłaniacza musi znajdować się na wysokości min. 70-75cm nad płytą gazową i min. 55-65cm nad płytą ceramiczną;

wyciąg podłączony do instalacji wyciągowej – wlot do kanału wyciągowego musi znajdować się powyżej górnej krawędzi szafek wiszących, w osi wyciągu lub w jej pobliżu. Zalecane jest używanie wyciągów przyłączonych do kanału wyciągowego, co zwiększa ich wydajność i skutecznie chroni pomieszczenie przed działaniem oparów kuchennych.


Zamawiając projekt kuchni otrzymujesz:


Koncepcja

Wizualizacja 3D - dodatkowa opłata 600 zł

Rzuty z rozmieszczeniem funkcji, meblami wolno - stojącymi i wbudowanymi, urządzeniami kuchennymi oraz ich akcesoriami, posadzka skala 1:20

Projekty techniczne

Projekt przebudowy ścian i sufitów 1:50 1:20

Rozmieszczenie punktów elektrycznych 1:20

Rozmieszczenie punktów hydraulicznych 1:20

Kuchnie - rzuty, widoki ścian 1:20

Dobór materiałów i kolorystyki


FACHOWI KONSULTANCI

Nasi konsultanci to profesjonalny zespół ludzi, którzy udzielą wyczerpujących informacji i pomogą dokonać właściwego wyboru...

DOSTAWA Z WNIESIENIEM

Nasza oferta obejmuje wniesienie mebli do mieszkania lub domu klienta oraz montaż mebli na miejscu...

SZYBKA WYSYŁKA

Nasze meble dostarczamy na miejsce własnym środkiem transportu, w krótkim czasie, z zachowaniem bezpieczeństwa przesyłek...

BEZPIECZNE PŁATNOŚCI

Jedną z honorowanych form płatności za zakupione meble jest płatność przy odbiorze, która gwarantuje spokojną i bezpieczną transakcję...